موی بدن گربه نجس نمی‏باشد فقط برای نماز نباید موی گربه در لباس نمازگزار باشد.
گربه از حیوانات نجس نیست؛ ولی حرام گوشت است. نگه داشتن گربه در منزل اشکال ندارد.
"قی" کردن گربه نجس نیست.(1) پی نوشت‏ها: 1. سؤال از دفتر رهبری.
گربه حیوان حرام گوشت و مدفوع او نجس است و اگر مو یا رطوبت دهان و بدن او در لباس یا بدن نمازگزار باشد تا زمانی که نزد اوست نماز با آن اشکال دارد. ولی اگر آن رطوبت خشک شده و عین آن برطرف شده باشد نماز صحیح است و خوردن نیم خورده گربه مکروه است و نجس نیست (توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسأله
فرقی‌ بین‌ گربه‌ تمیز و غیر تمیز نیست‌.
ادرار گربه نجس است و در فرض مسأله باید سعی کنید دست یا سایر بدن و لباس شما با رطوبت به پرونده ها و مواضع نجس برخورد نکند. ولی تذکر به همکاران واجب نیست مگر این که نگفتن به آنها موجب نجس شدن دست و لباس خودتان می شود که در این صورت حتی الامکان به آنها تذکر دهید.
ج 2- گوشت گربه حرام است . و حیوان حرام گوشت را که درنده و گوشتخوار است مانند گرگ و پلنگ و گربه و غیره ..... گوشتشان حرام است. توضیح المسائل حضرت امام خمینی (ره) ،ص 378 ، مسئله 2588» اما درندگان که حیوانات دیگر را میدرند و خوارکشان گوشت است . چه مانند شیر ، پلنگ ، ببر ، روبا
اگر گربه در گوشه ای از انباری کثافتکاری کرده، همة آن جا نجس نیست. بنابراین نمی تان گفت با داخل و خارج شدن کف حیاط نجس می شود. باید کف کفش و حیاط را پاک بدانید و خود را بی جهت در مضیقه و مشقت قرار ندهید.
ج س 4 - لباس نمازگزار باید از حیوان حرام‏گوشت نباشد و اگر مویی از حیوان حرام‏گوشت (مثل گربه) همراه نمازگزار باشد نماز باطل است؛ ولی استفاده از آن لباس در غیر نماز اشکال ندارد.
اگر مو یا رطوبت بدن حیوان حرام‏گوشت مانند گربه در لباس نمازگزار باشد نماز با آن جایز نیست. بلی، در صورتی که آن رطوبت خشک شود نماز با آن اشکال ندارد، (توضیح‏المسائل مراجع، ص 436). و اگر از روی فراموشی با مو و یا چیزی که از حیوان حرام‏گوشت است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، بنا بر
لباس نمازگزار باید از اجزا حیوان حرام گوشت نباشد و اگر مویی از آن هم همراه نمازگزار باشد نماز او باطل است مراد از حیوان حرام گوشت این است که گوشت او برای خوردن حرام باشد مثل گربه، خرگوش، سگ، خوک و موش (نه این که گربه گوشت حرام نخورده باشد.)
این واحد در مورد مسئله تعبیر خواب، نظر خاصی ندارد و شخص خاصی که تعبیر خواب بداند، در اینجا نیست، اما در کتاب‏های که در تعبیر خواب نوشته شده، آمده که خواب دیدن شرایطی دارد. نمی‏توان به هر خوابی اعتماد کرد و روی آن حساب باز کرد. از باب نمونه مواردی را ذکر می‏کنیم: فردی که مست، یا
الف) اگر کسی بعد از نماز متوجه شود که موی گربه به لباسش بوده و قبلاش هم نمی‏دانسته، نمازش صحیح است؛ ولی اگر قبلاش می‏دانسته و فراموش کرده، باید نمازش را دوباره بخواند. ب) اگر موی گربه در حال نماز، به لباس یا بدن نمازگزار بچسبد یا در حین نماز متوجه آن شود، باید آن را از لباسش بگیرد
بدون و موی سگ و خوکی که در خشکی زندگی می کنند، نجس است ، ولی بدن و موی دیگر حیوانات پاک است .(1) اگر مردار شده باشند، بدن آن ها نجس است ، ولی مو و اجزایی که دارای روح نباشند، پاک است .(2) (پـاورقی 1 .توضیح المسائل مراجع ، ج 2 ص 83 (پـاورقی 2.همان ، ص 78

نوشته شده در تاریخ شنبه 11 دی 1389    | توسط: محمود بوستانی    |    |
نظرات()