لالایی
سطح: راهنمایی - دوم و سوم

 Lullaby, oh, lullaby!
Flowers are closed and lambs are sleeping;
Lullaby, oh, lullaby!
Stars are up, the moon is peeping;
Lullaby, oh, lullaby!
While the birds are silence keeping,
Lullaby, oh, lullaby!
Sleep, my baby, fall a-sleeping,
Lullaby, oh, lullaby!منبع:amoozesh.cast.ir

|Download cast 16|

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 16 دی 1389    | توسط: محمود بوستانی    |    |
نظرات()