دشمن در جنگ نرم تلاش می کند با استفاده ازابزارهای فرهنگی و ارتباطی پیشرفته و با شایعه و دروغپراکنی و استفاده از برخی بهانه ها میان آحاد مردم تردید بد بینی و اختلاف ایجاد می کند.
در این جنگ نرم وظیفه مجموعه فرهنگی این است که هنر را تمام عیار و با قالبی مناسب به میدان آورد تا تاثیرگذار شود.
یک جمله را شما میتوانید دو جور بیان کنید ؛ هنرمندانه و غیر هنرمندان.

هنرمندانه شد ، اثر میگذارد ، و همان عبارت ، اگر غیر هنرمندانه ادا شد ، اثر نخواهد گذاشت!

هنر اینگونه است؛ هیچ چیز جای هنر را نمیگیرد.

امروز فرهنگ استعماری در سطح جهان – فرهنگ متجاوزانه تعبیر بکنیم – که دارد همه ی دنیا را تسخیر میکند – که البته این فرهنگ چیز مرکبی است ، چیز بسیطی نیست – بیشترین و رونده ترین وسیله ی مورد استفاده و مرکب سیرآن ، هنر است ؛ فیلم میسازند،نمایشنامه،اثر هنری و رمان درست میکنند و می فرستند !

ما چرا نقش هنر را در کارهای معمولی زندگی خودمان ، اینقدر دست کم بگیریم!؟

هنر ، تا آن نهایی ترین لایه های ذهن انسان نفوذ میکند و ماندگار و سازنده است.

هرچه میتوانید از هنرخوب،هنرفاخر-نه آبکی و پیش پا افتاده-استفاده کنید.

«هنر اسلامی» که ما میگوییم ، یعنی چه؟

یعنی این که هنری با محتوا ، باهدف ها و غایات و آرمان های اسلامی به وجود بیاید ، تا در مقابل هنری که انسانها را گمراه میکند ، جوان ها را گمراه میکند ، بشر را سرگرم به امور غیر واقعی و دروغ میکند ، انسان را از آن آرمان ها و کمال مطلوب های خودش – که باید به آن سمت حرکت کند – باز میدارد ، در صحنه عملی ، کمک به ظلمه عالم میکند ، از مظلومین عالم هرگز دفاعی نمیکند ، و در خدمت زرو زور استکبار است ، بایستد و نگذارد که جز آن هنر بر ذهنیت مردم تسلط پیدا کند.

ما که جز این ، هدف دیگری نداریم!

 

من روی مسئله هنر خیلی اهتمام دارم.

ما از لحاظ هنر ، عقب هستیم. دنیا از ابزار هنر ، علیه انقلاب ، به اشدّ وجه استفاده میکند ، آن وقت این جا اگر چنانچه به هنرمندی گفته شود که «آقا ؛ شما این فیلم را در خدمت انقلاب و در دفاع از انقلاب بساز» ، فوراً متمسک میگویند که «ما هنر را برای اهداف سیاسی نمی توانیم به کار ببریم! هنر برای هنر است!»

این بدان معناست که دشمن به ما میگوید «ما با این حربه شما را میکوبیم ، شما با این حربه برای دفاع از خودتان استفاده نکنید!» معنایش این نیست! این که قابل قبول نیست.

هنرمند مسلمان ، هنرمندی است که حاضر است با هنر ، حقایق و اصالت ها را بیان کند ، 

این را باید پرورش داد .

نوشته شده در تاریخ شنبه 11 دی 1389    | توسط: محمود بوستانی    |    |
نظرات()