گرچه پوشیدن کروات در محیط ما ترویج فرهنگ بیگانه محسوب می شود و استفاده از آن اشکال دارد اما نماز را باطل نمی کند (مسائل جدید از دیدگاه مراجع تقلید، ص 102).
به طور کلی پوشیدن کروات و دیگر لباس هایی که پوشش و لباس غیرمسلمانان محسوب می شوند به طوری که پوشیدن آنها منجر به ترویج فرهنگ منحط غربی شود جایز نیست (ترجمه اجوبه الاستفتاآت، س 1379).
اگر شعار کفار محسوب شود احتیاط در ترک است(استفتا از دفتر آیت‏الله وحید خراسانی. ).
در حال حاضر و در کشور ما این امر به عنوان شعار بیگانگان و همبستگی با آنها محسوب می شود از آن اجتناب کنید (استفتاآت جدید آیت الله مکارم، ج 1، س 1645).
صرف رایج بودن لباس در غرب موجب حرمت پوشیدن آن برای مسلمانان نمی گردد. مانند کت و شلوار ولی پوشیدن لباسی که ترویج فرهنگ غرب است و از اختصاصات غیر مسلمین است حرام است.
راه مزبور از نظر شرعی اگر با رضایت زن و مرد باشد اشکال ندارد، بلکه شاید تنها راهی که شرعا خالی از اشکال باشد، همین راه است.
خواندن فاتحه (حمد و سوره ) برای زنی که عذر شرعی دارد (ایّام حیض ) اشکال ندارد. حمد و سوره از قرآن است و خواندن قرآن غیر از چهار سوره یا چهار آیه بنابر اختلاف فتوای مراجع (1) برای زن هایی که عذر شرعی دارند، اشکال ندارد. (پـاورقی 1 ـ توضیح المسائل مراجع ج 1 ص 225و ص 276
اگر در مهمانی از اموال مادر استفاده شود اشکال ندارد اما تصرف در مال صغیر بدون مجوز شرعی و اجازه قیم شرعی و مصلحت صغار جایز نیست.
اگر با رضایت سایر ورثه باشد سکونت شما در آن منزل اشکال ندارد به شرط این که در بین ورثه بچه صغیر (غیر بالغ) نباشد و الا باید نسبت به حق او از قیم شرعی (پدر و پدر بزرگ) یا حاکم شرع (مجتهدی که تقلید می کنید) اجازه بگیرید (استفتا از دفتر آیت الله بهجت).
اصل این ورزش ها اشکالی ندارد و همچنین اگر پولی را که به تیم برنده می دهند یک شرکت یا شخصی بدهد اشکال ندارد. اما اگر این پول جایزه را از خود بازیکنان بگیرند اشکال دارد (استفتاآت جدید آیت الله مکارم، ج 2، ص 236).
در صورتی که خلاف مقررات باشد اشکال دارد و موجب ضمان می‏گردد.
هر کدام که مختص به موسیقی لهوی و طرب‏انگیز باشد استعمال آن و شنیدن صدای آن حرام است اما آلات مشترکه (مثل طبل) اشکال ندارد و همچنین صداهای مشکوک نیز اشکال ندارد(جامع‏المسائل آیت‏الله فاضل، ج 1، ص 254 و 256 و 623).

نوشته شده در تاریخ شنبه 11 دی 1389    | توسط: محمود بوستانی    |    |
نظرات()