- من یک شلوار لی به قیمت نصفه از یک رهگذر خریدم بعد فهمیدم که این شلوار دزدی است حالا می خواستم بدانم چه کار کنم تا
اگر صاحبش را می شناسی باید به صاحبش برگردانید و اگر او را نمی شناسید با یأس از پیدا کردن صاحب شلوار آن شلوار را از طرف صاحبش صدقه دهید و چنانچه مالک شرعی ندارد امر آن با حکم شرع است . استفتاء آت ج 2 ص 608 مسئله 17
اگر به‌ طور کامل‌ خود را بپوشاند، اشکالی‌ ندارد.
صرف رایج بودن لباس در غرب موجب حرمت پوشیدن آن برای مسلمانان نمی گردد. مانند کت و شلوار ولی پوشیدن لباسی که ترویج فرهنگ غرب است و از اختصاصات غیر مسلمین است حرام است.
پوشیدن لباس زن بر مرد به نظر امام بنابر احتیاط واجب حرام است و همچنین پوشیدن لباس مختص مرد بر زن بنابر احتیاط حرام است به هر انگیزه‏ای که می‏خواهد باشد. و پوشیدن شلوار برای زنان اشکالی ندارد و در این زمان نمی‏توان آنرا لباس اختصاصی مردان دانست. یادآوری این نکته لازم است که به
نماز خواند با لباس نجس باطل است. مگر این که ناچار باشد با لباس نجس نماز بخواند، خجالت کشیدن عذر نیست. موقع نماز باید شلوار نجس را عوض کرد و یا آن را شست و پوشید.(1) نماز خواندن با بدن یا لباسی که با خون نجس شده و خون کمتر از "درهم" تقریبا به اندازه دو ریالی باشد اشکال ندارد.(2) پی نوشت‏ها: 1
ج 2- نگاه کردن به عورت دیگری حرام است . اگر وقت لباس عوض کردن «عورتین » پوشیده است اشکال ندارد . مرد نباید به قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند. «‌توضیح المسائل مراجع عظام ، ص 920 ، مسئله 2436 -2438 »
دکتر حسن قدوسی زاده:با آینه قابل رؤیت است منتها دید تخصصی مثل پزشکان می توانند تشخیص دهند. تنها عواملی که می تواند موجب آسیب پرده شود دستکاری بوسیله خودشخص یا دیگری با اشیاء مختلف می باشد. پوشیدن شلوار تنگ و امثال آن در این زمینه نقش ندارد.
چنین فردی اگر فرصت دارد خود را بشوید و لباس هایش را عوض کند، باید خود را بشوید و لباس هارا عوض کند و با بدن و لباس پاک نماز بخواند، اما اگر فرصت ندارد، می توان با بدن نجس نماز بخواند، ولی اگرمی تواند باید لباس های نجس را کمتر کند؛ یعنی اگر شلوار و شورت آلوده شده است ، شلوار را بیرون
پوشیدن لباس‏های مخصوص مردان بر زن حرام است. اما پوشیدن لباس‏های مشترک اشکال ندارد، مثل شلوارهای مشترک و بعضی از اقسام بلوزها. البته زن باید از پوشیدن لباس هایی که موجب تهییج و جلب توجه نامحرم می کند و برآمدگی های بدن در آن آشکار است در مقابل نامحرمان خودداری نماید.
لواط انجام عمل جنسی بین دو جنس مذکر است به صورت عریان، خواه دخول در دُبر محقق بشود یا نشود، ولی اگر دخول محقق شد در صورت اثبات طبق موازین شرعی حدّ آن قتل است و بدون تحقق دخول حدّ آن صد تازیانه است. ارضاء شهوت از روی لباس اگر دخول در پشت نباشد لواط نیست ولی از گناهان بزرگ است و تعزیر
تا یقین به نجس شدن چیز پاک نداشته باشید آن چیز پاک است و هم چنین تا یقین به پاک شدن چیز نجس نداشته باشید آن چیز نجس است. بنابراین تا یقین به نجاست آن شلوار یا لباس های دیگرتان ندارید پاک است و نماز با آن اشکال ندارد و عرق بدن نجس نیست ولی اگر کسی از راه حرام جنب شود بنا بر احتیاط واجب

نوشته شده در تاریخ شنبه 11 دی 1389    | توسط: محمود بوستانی    |    |
نظرات()